Tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 VPTCO KD Trưởng phòng – Chuyên viên – Nhân viên Kinh doanh 05 Toàn thời gian Toàn quốc 31/12/2019
1 VPTCO CL Trưởng phòng – Nhân viên kiểm soát chất lượng 02 Toàn thời gian Hưng Yên 30/10/2019