MẶT BÍCH HÀN TRƯỢT

Danh mục:

Liên hệ

Standard: BS4504.

Face: Raised Face.

Size: 8 Inch (DN 200).

Class: 150 LB (PN 16).

Material: ASTM A182 F316L.

 

Mô tả

Mặt bích hàn trượt Slip-on flange là loại mặt bích gắn kết với đường ống bằng cách hàn cả mặt ngoài và mặt trong mặt bích.

ø D b g k Holes l Kg.
1/2″ 88,9 11,1 34,9 60,3 4 15,9 0,400
3/4″ 98,4 12,7 42,9 69,8 4 15,9 0,700
1″ 107,9 14,3 50,8 79,4 4 15,9 0,900
1 1/4″ 117,5 15,9 63,5 88,9 4 15,9 1,300
1 1/2″ 127,0 17,5 73,0 98,4 4 15,9 1,600
2″ 152,4 19,0 92,1 120,6 4 19,0 2,600
2 1/2″ 177,8 22,2 104,8 139,4 4 19,0 4,100
3″ 190,5 23,8 127,0 152,4 4 19,0 5,000
3 1/2″ 215,9 23,8 139,7 177,8 8 19,0 6,400
4″ 228,6 23,8 157,2 190,5 8 19,0 7,100
5″ 254,0 23,8 185,7 215,9 8 22,2 9,000
6″ 279,4 25,4 215,9 241,3 8 22,2 11,800
8″ 342,9 28,6 269,9 298,4 8 22,2 21,000
10″ 406,4 30,2 323,4 361,9 12 25,4 30,000
12″ 482,6 31,7 381,0 431,8 12 25,4 45,000
14″ 533,4 34,9 412,7 476,2 12 28,6 59,000
16″ 596,9 36,5 469,9 539,9 16 28,6 79,000
18″ 635,0 39,7 533,4 577,8 16 31,7 97,000
20″ 698,5 42,9 584,2 635,0 20 31,7 124,000
22″ 749,3 46,0 641,2 692,1 20 34,9 151,000
24″ 812,8 47,6 692,1 749,3 20 34,9 188,000